R E G U L A M I N


 1. Recepcja jest czynna od godz. 8.00 do godz. 0.00.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, kończy o godzinie 11:00 dnia następnego. W dniu, w którym upływa termin najmu pokój winien być zwolniony, a klucz zwrócony na recepcję hostelu. 
 3. Na terenie hostelu obowiązuje ścisły zakaz palenia! 
  Palić można wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych (w ogrodzie lub poza budynkiem hostelu). Osoby nieprzestrzegające tego zakazu zostaną obciążone opłatą w wysokości 200 PLN (stanowi ona pokrycie kosztów czyszczenia wyposażenia pokoju, w którym zakaz złamano).
 4. Na terenie hostelu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
 5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-6.00
 6. Osoby nie zameldowane zobowiązane są do opuszczenia hostelu do godz. 22.00. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich goście hostelu.
 7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia majątku hostelu powstałe w czasie pobytu Gościa. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność hostelu należy niezwłocznie zgłaszać u pracownika recepcji.
 8. W razie nieprzestrzegania regulaminu hostelu lub nieodpowiedniego zachowania, dyrektor lub zatrudniona osoba może usunąć gościa korzystającego z pobytu.
 9. W razie utraty kluczy do pokoju pobierana jest opłata w kwocie 200 PLN. Za zagubienie klucza od skrytki na bagaż: 50 PLN.
 10. Za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, przedmioty posiadające wartość naukową lub artystyczną pozostawione w pokoju hostel nie ponosi odpowiedzialności. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju prosimy o wyłączenie światła i zamknięcie pokoju.
 11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez gościa na terenie hostelu po wymeldowaniu hostel przechowuje przez okres 1go miesiąca. Po upływie tego okresu przedmioty te zostają usunięte.
 12. Zabrania się wprowadzania zwierząt do budynku bez zgody pracownika hostelu.
 13. Warunkiem ważności dokonanej rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 50% należnej kwoty na podany rachunek bankowy w ciągu 2 dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji.
 14. Pozostała część należnej kwoty jest płatna w hostelu w momencie zakwaterowania.
 15.  Ewentualna rezygnacja z dokonanej rezerwacji musi być zgłoszona bezpośrednio na recepcję hostelu drogą e-mailowa bądź telefoniczną co najmniej 48h przed planowanym przyjazdem.
 16. W razie ewentualnych zmian istniejącej już rezerwacji należy się kontaktować bezpośrednio z recepcją hostelu.
 17. W przypadku anulowania rezerwacji, wszelkie zadatki nie podlegają zwrotowi.
 18. Po przyjeździe gości do Hostelu 70’s  i uregulowaniu wszystkich należności, w razie rezygnacji z usług, nie przyznawane są zwroty za już opłacone noclegi.
 19. Zwraca się uwagę by mieli Państwo na uwadze iż korzystają z usług hostelu, który w założeniu odbiega od standardu usług noclegowych świadczonych w obiektach hotelarskich.
 20. Korzystanie z usług Hostelu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.